Wolność

Wolność

Wolność oznacza przede wszystkim możliwość podejmowania samodzielnie decyzji bez patrzenia się na innych. Nie należy tego mylić z arogancją. Wolność można podzielić na osobistą i wspólnotową (zbiorową). Demokracja oznacza, że możemy robić co chcemy pod warunkiem, że https://pracownia-feniks.pl/warsztaty-i-szkolenia/ nie naruszamy wolności i praw innych. Nie oznacza to więc, że możemy robić co nam przyjdzie do głowy. Ważne jest, aby przestrzegać przepisów, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. Gwarantem niezależności osobistej powinno być państwo.

Tylko od nas zależy, czy ustrój demokratyczny będzie zachowany, dlatego powinniśmy śledzić życie polityczne kraju i brać udział w wyborach. Większość obywateli ma zazwyczaj umiarkowane poglądy, dlatego nie wybiera polityków o skrajnych poglądach. Jeśli wszyscy będziemy brali udział w życiu politycznym kraju, jak w lokalnej społeczności, mamy większą szansę, aby politycy rządzili transparentnie i nie dochodziło do nadużyć. Władza kusi i powoduje, że ludzie podejmują niewłaściwe decyzje. Świadomość kontroli uniemożliwia podejmowanie złych decyzji.

Artykuł dzięki: